< >
Kusudama.me Logo

Fritillafia unit

Very petaled flower kusudama. I invented this unit 2009-07-14

frit1 kusudama frit2 kusudama

Fritillaria variation

Made of triangles. I invented this variation 2009-07-14.

60 pieces, connection: glue, folded by me

Fritillaria kusudama
Fritillaria kusudama